หุ่นยนต์ด้วง

ฉันจะไม่อธิบายอะไรทุกอย่างชัดเจนจากวิดีโอภาพวาด แต่ถ้าไม่เขียนความคิดเห็น - ฉันจะอธิบาย

การปรากฏ

หุ่นยนต์กำลังทำงาน

โครงการถ้ามีคนไม่เข้าใจ

ผล